Dagbøker fra Odd og Jonnys villmarksturer.

Dagbøker

   
 
Oppdatert 4. september 2021

Årets fjelltur skulle nok en gang gå til Virvassdalen. Et fjellområde vi er godt kjent med og som inneholder flere vann med kvalitetsørret.
Sjekk her for å lese nærmere om turen.

Odd har storfisk på kroken i Rundbæveren

Velkommen til historier med ord og bilder om to kameraters opplevelser fra tallrike turer i fjellheimen. Odd Kolstad, født og bosatt i Rana, beryktet og fryktet av ørret i Nordland for sine eminente ferdigheter med fiskestang.
Webmaster av denne hjemmesiden, Jonny Arntsen, født og oppvokst i Rana, nå bosatt i Lørenskog.

På slutten av 70 tallet startet vi med våre første vandringer i fjellet på jakt etter villmarksoppleveleser og ørret. Siden 1984 har det etter hver tur blitt skrevet dagbøker med skildringer av våre opplevelser fra villmarken. I lange tider ble disse historier forbeholdt den indre krets av venner og familie, men etter hvert som teknologien har gjort det mulig, kan nå den "store verden" ta del i våre opplevelser.
Børgefjell og fjellområder i Rana kommune er de områder hvor vi har vandret mest og som preger beskrivelsene, men her er det også fortellinger fra Femundsmarka og Hardangervidda.
Brukbar fangst Handlingen i dagbøkene bærer i stor grad preg av at det er ivrige sportsfiskere som har vært på tur. Derfor kan disse historiene gi gode tips for andre fiskere som har planer om å gå i de områder som er beskrevet her.

Det er en utbredt tradisjon blant sportsfiskere å holde sine gode fiskeplasser hemmelige, og derfor kan disse sidene til en hvis grad være et brudd på denne tradisjonen selv om enkelte steder er noe vagt plassert geografisk. I tillegg kan det nok forvirre noe at det delvis er brukt egne døpte navn på vann. Disse vil en aldri finne i noe offentlig kart.

Hvis du ønsker å komme med noen kommentarer eller sende noen ord på mail kan du gjøre det ved å klikke her.